Cenniki

W Spółce od 01 lipca 2017 roku  wdrożono  u z u p e ł n i o n e  cenniki w zakresie I, II i III części.

Cenniki: wyrobów medycznych na zamówienie oraz produktów seryjnych i ich napraw  oraz wypożyczalni są ogólnodostępne w siedzibie Zakładu oraz siedzibach Oddziałów Terenowych.

W spółce od 1 stycznia 2017 roku obowiązują dotychczasowe cenniki w zakresie I, II i III części.
Zmianie uległ cennik w zakresie IV części, tj. „Wypożyczalnia”.
Cenniki wyrobów medycznych na zamówienie, produktów seryjnych, wypożyczalni oraz napraw są ogólnodostępne w siedzibie Zakładu oraz Oddziałów Terenowych.

W spółce od 1 stycznia 2016 roku obowiązują dotychczasowe cenniki.

 

Cenniki wyrobów medycznych na zamówienie, produktów seryjnych, wypożyczalni oraz napraw są ogólnodostępne w siedzibie Zakładu oraz Oddziałów Terenowych.