Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Zakładu, jako podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych jest zgodna ze schematem organizacyjnym Spółki ZSOiR Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ważnym od 1 października 2016 roku.

Zakładem zarządza Prezes Zarządu Spółki przy pomocy Głównego Księgowego, Kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników reprezentujących stanowiska samodzielne.

 

Prezesowi (PZ) bezpośrednio podlegają:

  1. Dyrektor (D) Zakładu
  2. Główny Księgowy (Główny Ekonomista-DK) Zakładu
  3. Radca Prawny (DR)
  4. Sekcja Administracyjno-Organizacyjna (DP)

 

 

Struktura organizacyjna komórek jw. jest następującą:

1.Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

a)Sekcja Przygotowania Produkcji i Klasyfikacji Wyrobów (DT-06)

b)Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego (DT-07)

· Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Bydgoszczy (OB)

· Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Toruniu (OT)

· Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego we Włocławku (OW)

 

2. Głównemu Księgowemu bezpośrednio podlegają:

· Płace, Kasa

· Sekcja Fakturowania i Gospodarki Materiałowej

 

3.Radca prawny- samodzielne stanowisko.

 

4.Sekcja Administracyjno-Organizacyjna:

· Sekretariat

· Kadry

· Archiwum

· Specjalista ds. BHP, ppoż., OC

· Stanowisko Gospodarcze

 

5.Sekcja Fakturowania i Gospodarki Materiałowej:

· Magazyny

· Obsługa Pacjenta Detalicznego

· Wypożyczalnia

· Zaopatrzenie

 

 

W celu zminimalizowania zatrudnienia osobowo niektóre komórki organizacyjne obsługiwane są w części etatu przez wskazanych pracowników.

Szczegółowe zadania i obowiązki określają ich osobiste zakresy czynności.

Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem Zakładu.