Praca w 2017 roku


WAŻNE !!!!!!! Praca od zaraz

Zatrudnimy F I Z J O T E R A P E U T Ę natychmiast

 

Warunki zatrudnienia:
• praca na cały etat, jednozmianowa,
• na czas nieokreślony,
• wynagrodzenie zgodne z tabelą wynagrodzeń w Spółce, płatne miesięcznie.

Wymagania:
• profesjonalna obsługa klientów,
• doradztwo medyczne w zakresie wyrobów ortopedycznych,
• dobieranie wyrobów medycznych, refundowanych indywidualnych i seryjnych,
• wystawianie dokumentów sprzedaży.

Profil pracownika:
• wykształcenie w zawodzie: wyższe lub licencjat - fizjoterapeuta,
• co najmniej roczny staż pracy w zawodzie,
• umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
• komunikatywność, otwartość,
• samodzielność, odpowiedzialność,

Z A P R A S Z A M Y D O W S P Ó Ł P R A C Y

PODPISAŁ
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych