Możliwości dofinansowania związane są bezpośrednio z przyczynami amputacji. Koszty związane z zaopatrzeniem protetycznym oraz rehabilitacją mogą być dofinansowane przez następujące instytucje: 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zlecenie na wykonanie zaopatrzenia ortopedycznego, zawierające specjalny kod, które określa rodzaj zlecanego zaopatrzenia, pacjent otrzymuje od lekarza specjalisty. Zasady zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017r. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału refundacji oraz kryteria ich przyznawania, a także okresów ich użytkowania. Otrzymane zlecenia od lekarzy należy przedstawić w zakładzie ortopedyczno-protetycznym.  

Program „Aktywny samorząd”

Jest to program dofinansowania zaopatrzenia protetycznego przeznaczony przede wszystkim dla osób aktywnych zawodowo oraz uczących się lub będących w przedziale wiekowym aktywności zawodowej (18-65). Głównym założeniem finansowania protezy jest bowiem pomoc w powrocie do pracy lub jej podjęciu. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie:
-na protezę podudzia: 14 000 zł,
-na protezę uda: 20 000zł (obowiązuje wkład własny w wysokości minimum10% wartości wyrobu).

Dofinansowanie PFRON/MOPS/PCPR

Zlecenie na wykonanie zaopatrzenia ortopedycznego upoważnia do ubiegania się o refundację PFRON. W Można się o nią starać w poniżej wymienionych instytucjach, właściwych dla miejsca zamieszkania. Kwota dofinansowania obliczana jest procentowo od podstawy przyznanej przez NFZ. Maksymalna wysokość dofinansowania to 150% kwotydofinansowania NFZ.  

Dofinansowanie fundacji

W Polsce działa wiele fundacji, które wspierają osoby niepełnosprawne. Każda z nich funkcjonuje według określonych procedur, z którymi należy zapoznać się samodzielnie. Wnioski o dofinansowanie również rozpatrywane są indywidualnie, w zależności od działalności danej fundacji, a wysokość przyznanych świadczeń może być różna.

Odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego

Na rynku funkcjonują różnorodne formy ubezpieczeń. Możliwość otrzymania odszkodowania oraz jego wysokość zależą od wielu czynników, indywidualnie precyzowanych przez danego ubezpieczyciela. W zależności od tego, gdzie i na jakich zasadach jesteś ubezpieczony, jakiemu uległeś wypadkowi, w jakich okolicznościach itp., wybierz formę kontaktu z odpowiednią instytucją/ubezpieczalnią.

Dofinansowanie z zakładu pracy

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z zakładu pracy. W celu uzyskania szczegółówych informacji należy zwrócić się bezpośrednio do obecnego lub byłego pracodawcy.    

NFZ Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki

85-863 Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 33
Tel.52 325 27 00
Faks 52 325 27 09
e-mail:oddzial.bydgoszcz@nfz-bydgoszcz.pl
www.nfz-bydgoszcz.pl
Oddział jest czynny w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz.8.00 – 16.00 

NFZ Toruń
Delegatura

87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30
Tel. 056 65 82 600
Faks. 056 65 82 621
e-mail:torun@nfz-bydgoszcz.pl
www.nfz-bydgoszcz.pl
Delegatura jest czynna w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz.8.00 – 16.00 

NFZ Włocławek
Delegatura

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16
Tel. 054 41 27 400
Faks 054 41 27 403
e-mail:wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl
www.nfz-bydgoszcz.pl
Delegatura jest czynna w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz.8.00 – 16.00 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) w województwie Kujawsko-Pomorskim: 

87-700 Aleksandrów ul. Słowackiego 8
tel./fax.: 54 282 61 54
email: pcpr@bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net; 

87-300 Brodnica ul. Zamkowa 13a
tel./fax.: 56 498 47 69
email: pcprbrodnica@wp.pl 

85-950 Bydgoszcz ul .Konrskiego1/3
tel.: 52 349 74 13 do 415 fax.: 52 349 74 12
email: pcpr@powiat.bydgoski.pl 

88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36
tel.: 52 359 22 55
email: pcpr_ino@unet.pl 

86-300 Grudziądz ul. Małomłyńska 1
tel./fax.: 56 462 29 39
email: pcprgrudziadz@interia.pl 

87-400 Golub-Dobrzyń ul. Gerarda Koppa 1
tel.: 56 683 54 76 fax.: 56 683 53 83
email: pcprgolubdobrzyn@tlen.pl 

86-200 Chełmno ul. Słowackiego 3
tel./fax.: 56 677 24 46
email: pcprchelmno@op.pl 

88-200 Radziejów ul.Kościuszki20/22
tel./fax.: 54 285 35 43
email:pcprradziejow@interia.pl 

89-100 Nakło ul. Dąbrowskiego 46
tel.: 52 386 08 04 fax.: 52 386 07 71
email:pcpr@autognej.pl 

88-300 Mogilno ul. Narutowicza 1
tel.: 52 318 0305 fax.: 52 318 03 06
email:pcprmogilno@op.pl 

87-600 Lipno ul. Mickiewicza 58
tel./fax.: 54 288 66 46
emial: pcprlipno@poczta.onet.pl 

89-500 Tuchola ul. Pocztowa 7
tel.: 52 559 20 18
email: pcpr@tuchola.pl 

87-100 Toruń ul. Dekerta 24
tel.: 56 6608311 fax.: 56 660 83 00 w.266
email: sekretariat@pcpr-torun.pl 

86-100 Świecie ul. Wojska Polskiego 195 a
tel.: 52 568 32 00
email: pcprswiecie@op.pl 

88-500 Rypin ul. Dworcowa 2
tel./fax.: 54 280 36 41
email: pcprrypin@poczta.fm 

88-400 Żnin ul. Szpitalna 32
tel./fax.: 52 3030169
email: pcpr@znin.pl 

87-800 Włocławek ul. Brzeska 15
tel.: 54 231 02 84
email: pcpr.wloclawek@wp.pl 

89-410 Więcbork ul. Mickiewicz 22a
tel.: 52 389 85 01
email: pcprwiecbork@neostrada.pl 

87-200 Wąbrzeźno ul. Wolności 44
tel.: 56 688 24 51 lub 57 w. 103 fax.: 56 688 27 59
email: pcpr@wabrzezno.pl 

ZSOiR Bydgoszcz
ul. Chrobrego 14
ul. Gdańska 69

ul. Chrobrego 14
Tel.: 52 322 76 69, 52 328 62 30
Tel. kom.: 509 137 447, 509 137 443

ZSOiR Toruń
ul. Lelewela 33

Tel/fax.: 56 648 43 22
Tel. kom.: 509 137 451 

ZSOiR Włocławek
ul. Kilińskiego 7

Tel./fax.: 54 231 19 47
Tek kom.: 509 137 450 

Facebook Pagelike Widget