Uchwałą nr 1/5/2017 Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2017 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki w następującym składzie:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał Dymek,
2. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Wiśniewska-Celmer,
3. Członek Rady Nadzorczej – Pan Marek Smoczyk