Informacje bieżące

Skład Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy według Postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 05.06. 2019 roku jest następującym:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał Dymek,
2. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Wiśniewska-Celmer,
3. Członek Rady Nadzorczej – Pani Magdalena Mike-Gęsicka

Skład Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy według Postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 05 grudnia 2017 roku jest następującym:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał Dymek,
2. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Wiśniewska-Celmer,
3. Członek Rady Nadzorczej – Pani Jolanta Kowalska

Dane, których Państwo nie znajdziecie na stronach
niniejszego biuletynu, udostępniane są w siedzibie Zarządu
przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy.

Uchwałą nr 1/5/2017 Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2017 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki w następującym składzie:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał Dymek,
2. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Wiśniewska-Celmer,
3. Członek Rady Nadzorczej – Pan Marek Smoczyk

Uchwałą nr 13/4/2016 Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał Dymek,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Zbigniew Dekowski,
Członek Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Więcej artykułów…