Informacje bieżące

Uchwałą nr 1/5/2017 Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2017 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki w następującym składzie:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał Dymek,
2. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Wiśniewska-Celmer,
3. Członek Rady Nadzorczej – Pan Marek Smoczyk

Uchwałą nr 13/4/2016 Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał Dymek,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Zbigniew Dekowski,
Członek Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Uchwałą nr 12/4/2016 Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy powołano na VI kadencję Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy- Pana Alfonsa Stasiek

Inni pracownicy funkcyjni Spółki przyjmują interesantów według potrzeb, najlepiej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.