Informacje bieżące

Uchwałą nr 12/4/2016 Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy powołano na VI kadencję Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy- Pana Alfonsa Stasiek

Inni pracownicy funkcyjni Spółki przyjmują interesantów według potrzeb, najlepiej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.