W spółce od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe cenniki.

Wprowadzono je zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 8 stycznia 2014 roku.

Cenniki wyrobów medycznych na zamówienie, produktów seryjnych, wypożyczalni oraz napraw są ogólnodostępne w siedzibie Zakładu oraz oddziałów terenowych.