W spółce od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe cenniki.

Wprowadzono je zgodnie z Zarządzeniem nr 92014  Prezesa Zarządu Spółki z dnia 05 grudnia 2014 roku.

Cenniki wyrobów medycznych na zamówienie, produktów seryjnych, produktów pełnopłatnych, wypożyczalni oraz napraw są ogólnodostępne w siedzibie Zakładu oraz Oddziałów Terenowych.