W spółce od 1 stycznia 2017 roku obowiązują dotychczasowe cenniki w zakresie I, II i III części.
Zmianie uległ cennik w zakresie IV części, tj. „Wypożyczalnia”.
Cenniki wyrobów medycznych na zamówienie, produktów seryjnych, wypożyczalni oraz napraw są ogólnodostępne w siedzibie Zakładu oraz Oddziałów Terenowych.