W Spółce od 01 lipca 2017 roku  wdrożono  u z u p e ł n i o n e  cenniki w zakresie I, II i III części.

Cenniki: wyrobów medycznych na zamówienie oraz produktów seryjnych i ich napraw  oraz wypożyczalni są ogólnodostępne w siedzibie Zakładu oraz siedzibach Oddziałów Terenowych.