Dochody i straty za rok 2016
Spółka wypracowała za 2016 rok zysk netto w wysokości 72 585,02 zł. Na mocy uchwały Nr 11/2017 z dnia 31 maja 2017 roku Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy wypracowany przez Spółkę zysk netto przeznaczono w całości na fundusz zapasowy spółki.
Dochody i straty za rok 2015
Spółka wypracowała za 2015 rok zysk netto w wysokości 109 676,71 zł. Na mocy uchwały Nr 9/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy wypracowany przez Spółkę zysk netto przeznaczono w całości na fundusz zapasowy spółki.