Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku
Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w 2016 roku zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/2017 z dnia 31 maja 2017 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy.
Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku
Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w 2015 roku zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy