Uchwała nr 1/2019
Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia „Planu Finansowego Zakładu na 2019 rok”

Na podstawie § 23 p. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki
§1
Zatwierdzić „Plan Finansowy Zakładu na 2019 rok” dla Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy" zgodny z załącznikiem nr 1.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2019 r.

§3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Prezes Zarządu, Alfons Stasiek
Otrzymują: D, DK, DP