Uchwały Zarządu Spółki

Uchwała nr 3/2017

Zarządu Spółki
Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmienionego schematu organizacyjnego Spółki pod nazwą „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy"

Na podstawie § 23 p. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki

uchwala się, co następuje
§1

Zatwierdzić zmieniony schemat organizacyjny Spółki „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy" zgodny z załącznikiem nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 03 kwietnia 2017 r.

§3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek


Otrzymują: D, DK, DP

Uchwała nr 2/2017

Zarządu Spółki
Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 02 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia „Planu Finansowego Zakładu na 2017 rok”

Na podstawie § 23 p. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki

uchwala się, co następuje

§1
Zatwierdzić „Plan Finansowy Zakładu na 2017 rok” dla Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy" zgodny z załącznikiem nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2017 r.

§3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek
Otrzymują: D, DK, DP

Uchwała nr 1/2017

Zarządu Spółki
Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 02 marca 2017 r.

w sprawie: przekazania Radzie Nadzorczej Spółki projektu Załącznika Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy celem jego zatwierdzenia.


Na podstawie art. 201 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 1 ppkt. 3, § 23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz § 3 ust. 3pkt. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej

uchwala się, co następuje:

§ 1
Przekazać zmieniony projekt Załącznika Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, Radzie Nadzorczej Spółki celem jego zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek


Załącznik:
- projekt Załącznika Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania
Pracowników ZSOiR sp. z o.o. (Aneks NR 1).

Uchwała nr 1/2016


Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy
z dnia 05 września 2016 r.
w sprawie, przyjęcia zmienionego schematu organizacyjnego Spółki pod nazwą „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy"


Na podstawie § 23 p. 2 AKTU NOTARIALNEGO Spółki
uchwala się, co następuje
§1
Zatwierdzić projekt schematu organizacyjnego spółki „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy" zgodny z załącznikiem nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 października 2016 r.
§3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek
Otrzymują: D, DK, DP