W wyniku oszacowania wartości zamówień każdego rodzaju towarów i usług ujętego w tabelach Komisja Przetargowa orzekła, że w wykazie zamówień nie występują zamówienia publiczne (większe od 30 tys. EURO)  podlegające ustawie na 2016r.