Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. każdego roku inwestuje w rozwój oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności swoich pracowników. Dzięki temu, nasi technicy ortopedzi na bieżąco uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i seminariach organizowanych przez firmy krajowe i zagraniczne branży ortopedycznej. Podwyższenie swoich kwalifikacji i umiejętności produkcji unikatowych wyrobów medycznych na zamówienie potwierdzają poniżej przedstawione imienne certyfikaty i dyplomy naszych pracowników. Są to głównie technicy ortopedzi obsługujący pacjentów oraz nadzorujący produkcję na warsztacie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi.