Wszystkie gorsety oraz ortezy tułowia i szyi są szyte indywidualnie, a także zgodnie z dokonanymi obmiarami uprawnionego pacjenta. 

W ramach „na zamówienie” wykonujemy: 

Nasze produkty objęte są refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji ! 

Na gorsety i kołnierze ortopedyczne przy trwałej dysfunkcji tułowia i szyi przysługuje refundacja NFZ raz na trzy lata. 

Na ortezy tułowia i szyi przy czasowej dysfunkcji tułowia i szyi przysługuje refundacja NFZ raz w trakcie leczenia danego schorzenia, a więcej szczegółowych informacji mogą uzyskać Państwo pod numerem telefonu 52 328 62 30.
Informacja dodatkowa:
Lekarze upoważnieni do wystawiania wniosków na protezy: