Protezy kończyn dolnych wykonujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania z zastosowaniem systemu modularnego, który umożliwia wykonanie protez na wszystkich poziomach amputacji. 

Nasza oferta obejmuje protezy – wyroby medyczne wykonywane na zamówienie: 

Pierwsze „oprotezowanie”, które pacjent otrzymuje to proteza tymczasowa. Służy ona głownie do nauki chodzenia i formowania kikuta. Dzięki temu możemy później właściwie dobrać protezę ostateczną. 

Projektując protezę ostateczną dobieramy podstawowe elementy konstrukcyjne, w tym: lej kikutowy, łącznik rurowy, stopę protezową, przeguby kolanowe itp.
Najważniejszym elementem protezy jest lej kikutowy, gdyż stanowi on bezpośrednie „połączenie” między pacjentem, a protezą tymczasową lub ostateczną. 

Do każdego typu protezy lej kikutowy jest dobierany indywidualnie. Może być wykonywany z materiałów termoplastycznych (żywice), silikonu, bądź z włókna węglowego. 

Oprócz leja kikutowego bardzo ważnym elementem jest stopa protezowa. Dobiera się ja indywidualnie dla każdego rodzaju oprotezowania, stosownie do możliwości poruszania się pacjenta oraz posiadanych środków finansowych, własnych lub pochodzących z dofinansowania.
Zaopatrujemy pacjentów w stopy z ruchomym stawem skokowym mechanicznym lub hydraulicznym oraz sztywne stopy (bez ruchomych elementów), jak również stopy z włókna węglowego. 

Poza lejem kikutowym oraz stopą protezową, trzecim istotnym elementem protezy modularnej jest przegub kolanowy. Rodzaj użytego kolana ma wpływ na bezpieczeństwo, dynamikę oraz naturalność chodu.
Kosmetyczny wygląd wszystkim produkowanym przez nas protezom nadaje specjalistyczna pianka, na którą nałożona jest pończocha lub dodatkowe silikonowe pokrycie. 

Na protezy kończyn dolnych refundacja NFZ przysługuje raz na trzy lata, a więcej szczegółowych informacji mogą uzyskać Państwo pod numerem telefonu 52 328 62 30. 

Informacja dodatkowa:

Lekarze upoważnieni do wystawiania wniosków na protezy: 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji !