Uchwałą nr 13/4/2016 Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2016 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał Dymek,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Zbigniew Dekowski,
Członek Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Wiśniewska-Celmer