Regulaminy i instrukcje

OBOWIĄZUJE NOWY

II. „R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o.o. w Bydgoszczy”
* wprowadzony: ZARZĄDZENIE NR 9/2017 PREZESA ZARZĄDU Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2017 roku;
*obowiązuje: od 02.01.2018 roku;

OBOWIĄZUJĄCE w Spółce REGULAMINY I INSTRUKCJE:

I. „R E G U L A M I N PRACY ZAKŁADU SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o.o. w Bydgoszczy”
* wprowadzony: ZARZĄDZENIE NR 2/2014 PREZESA ZARZĄDU Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2014 roku;
*obowiązuje: od 14.02.2014 roku;

II. „R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o.o. w Bydgoszczy”
* wprowadzony: ZARZĄDZENIE NR 1/2015 PREZESA ZARZĄDU Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2015 roku;
*obowiązuje: od 01.03.2015 roku;

III. „INSTRUKCJA ALARMOWA Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o.
w Bydgoszczy”.
* wprowadzona: ZARZĄDZENIE NR 3/2015 PREZESA ZARZĄDU Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 05 marca 2015 roku;
*obowiązuje: od 05.03.2015 roku;

IV. „INSTRUKCJA obiegu dokumentacji rozliczeniowej warsztatowo - ekonomicznej produkcji i usług wykonywanych przez Spółkę Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy”.
* wprowadzona: ZARZĄDZENIE NR 4/2016 PREZESA ZARZĄDU Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 12 września 2016 roku;
*obowiązuje: od 01.10.2016 roku;

V. „INSTRUKCJA MAGAZYNOWA w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego
i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy”.
* wprowadzona: ZARZĄDZENIE NR 7/2016 PREZESA ZARZĄDU Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2016 roku;
*obowiązuje: od 01.01.2017 roku;

VI. R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI ZAKŁAD SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14”
* wprowadzony: ZARZĄDZENIE NR 2/2017 PREZESA ZARZĄDU Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2017 roku, (nowelizacja);
*obowiązuje: od 10.04.2017 roku;


VII. „INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy”.
* wprowadzona: ZARZĄDZENIE NR 8/2017 PREZESA ZARZĄDU Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 roku;
*obowiązuje: od 01.10.2017 roku;