Informacje bieżące

Na dzień 16.01.2020 rok nie posiadamy wolnych etatów.

Praca w 2020 roku

WAŻNE !!!!!!! Praca od zaraz.
Zatrudnimy: INŻYNIERA BIOMEDYCZNEGO lub FIZJOTERAPEUTĘ od 01.01.2020 roku;
w Oddziale Terenowym w T o r u n i u;
Warunki zatrudnienia:
• praca na cały etat, jednozmianowa,
• wynagrodzenie zgodne z tabelą wynagrodzeń w Spółce, płatne miesięcznie.
Wymagania:
• profesjonalna obsługa klientów,
• doradztwo medyczne w zakresie wyrobów ortopedycznych,
• dobieranie wyrobów medycznych, refundowanych indywidualnych i seryjnych,
• wystawianie dokumentów sprzedaży.
Profil pracownika:
• wykształcenie w zawodzie: wyższe lub licencjat - fizjoterapeuta,
• preferowany co najmniej roczny staż pracy w zawodzie,
• umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
• komunikatywność, otwartość,
• samodzielność, odpowiedzialność,

Skład Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy według Postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 05.06. 2019 roku jest następującym:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał Dymek,
2. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Wiśniewska-Celmer,
3. Członek Rady Nadzorczej – Pani Magdalena Mike-Gęsicka

Dane, których Państwo nie znajdziecie na stronach
niniejszego biuletynu, udostępniane są w siedzibie Zarządu
przy ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy.

Uchwałą nr 1/5/2017 Rady Nadzorczej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2017 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki w następującym składzie:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał Dymek,
2. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pani Agnieszka Wiśniewska-Celmer,
3. Członek Rady Nadzorczej – Pan Marek Smoczyk