Majątek

Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o nie posiada żadnych gruntów i praw wieczystego użytkowania oraz własnych budynków i budowli. W każdym miejscu świadczenia usług na swoje siedziby najmuje pomieszczenia.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 540.000,00 zł