Sprawozdanie z Działalności Spółki

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku,
Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. za 2018 rok zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku; wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały”.
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku,
Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. za 2017 rok zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/2018 z dnia 30 maja 2018 roku; wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały”.

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku
Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w 2016 roku zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/2017 z dnia 31 maja 2017 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy.
Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku
Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w 2015 roku zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy