Dochody i Straty

Dochody i straty za rok obrotowy 2018,
Spółka w roku obrotowym 2018 wykazała stratę, która zgodnie z Uchwałą Nr 4/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku została pokryta z funduszu zapasowego; wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia stratę netto Spółki za rok obrachunkowy 2018 w wysokości 266 975,32 zł. w całości pokryć z funduszu zapasowego Spółki”.
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

Dochody i straty za rok obrotowy 2017,
Spółka wypracowała w roku obrotowym 2017 zysk netto, którego podział jest zgodny z Uchwałą Nr 4/2018 z dnia 30 maja 2018 roku; wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2017 w wysokości 23 289,77 zł. w całości przeznaczyć na fundusz zapasowy Spółki”.

Dochody i straty za rok 2016
Spółka wypracowała za 2016 rok zysk netto w wysokości 72 585,02 zł. Na mocy uchwały Nr 11/2017 z dnia 31 maja 2017 roku Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy wypracowany przez Spółkę zysk netto przeznaczono w całości na fundusz zapasowy spółki.
Dochody i straty za rok 2015
Spółka wypracowała za 2015 rok zysk netto w wysokości 109 676,71 zł. Na mocy uchwały Nr 9/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy wypracowany przez Spółkę zysk netto przeznaczono w całości na fundusz zapasowy spółki.