Status

1. Status prawny
Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl

2. Tryb działania Spółki
Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy wykonuje swoją działalność w oparciu o:
•    Ustawę z dnia 15 września 2001 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
•    Ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).
•    Regulamin organizacyjny Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

3. Rejestry i archiwa spółki
Spółka prowadzi ewidencje i rejestry wynikające z:
•    prawa Pracy,
•    przepisów BHP,
•    ustawy o rachunkowości,
•    ustawy o ochronie danych osobowych
oraz
•    rejestr skarg i wniosków,
•    rejestr uchwał Zarządu,
•    rejestr pozostałych umów,
•    rejestr zamówień publicznych,
•    dziennik korespondencji,
•    dokumentacji związanej z odbytymi zgromadzeniami wspólników Spółki,
•    archiwum zakładowe,