Władze Spółki

•    Zgromadzenie Wspólników
•    Rada Nadzorcza
•    Zarząd Spółki

W/w organy spółki podejmują stosowne uchwały zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Aktem Założycielskim Spółki z o.o.

Skład Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy według Powołania Uchwałą Wspólnika  z 2022 roku jest następującym:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pani Marta Jaroszewska,
2. Sekretarz Rady Nadzorczej – Pan Marcin Stasiak,
3. Członek Rady Nadzorczej – Pani Magdalena Mike.

Zarząd spółki jest jednoosobowy. Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem Zakładu.
Mariusz Krupa
Prezes  Spółki  Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Dyrektor Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

tel. 52 322 76 69;
tel. kom. 728 317 581
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Prezes Zarządu pełni również rolę Dyrektora Zakładu  Spółki.
W szczególności wykonuje:
•    Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Reprezentacja jego jest samoistna.
•    Reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
•    Organizuje działalność Spółki.
•    Podejmuje uchwały Zarządu dotyczące spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki.
•    Opracowuje założenia do planu oraz plan finansowy zakładu.
•    Przedkłada przygotowany plan Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
•    Opracowuje sprawozdanie z działalności Spółki
•    Opracowuje sprawozdanie finansowe Spółki.
•    Zawiera w imieniu spółki wszelkiego rodzaju umowy.
•    Sprawuje nadzór nad całokształtem gospodarki Spółki, a w szczególności nad gospodarką finansową, eksploatacyjną, materiałową, zatrudnieniem, funduszem płac, współpracy z NFZ itp.
•    Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa zewnętrznego.
•    Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących regulacji  prawnych  wewnętrznych tj  statutu, regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu wynagradzania,  stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, itp. 
•    Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad przygotowywania oraz wypełniania dokumentów i dokumentacji obejmującej wyroby produkcji wyrobów medycznych na zamówienie, itp.