Cenniki

Z dniem 01 września 2018 roku wprowadzam do stosowania częściowo zmieniony oraz zweryfikowany i uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni. Cenniki obejmują trzy części i zawierają:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik obuwia ortopedycznego,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
2. Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Część III - WYPOŻYCZALNIA: WYROBY MEDYCZNE i ŁÓŻKA REHABILITACYJNE.
4. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Z dniem 01 października 2017 roku wprowadzono do stosowania zmieniony oraz uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni. Cenniki obejmują trzy części i zawierają:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik obuwia ortopedycznego,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
2. Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Część III - WYPOŻYCZALNIA: WYROBY MEDYCZNE i ŁÓŻKA REHABILITACYJNE.
4. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia NR 7/2017 Prezesa Zarządu z dnia 15.09.2017 roku.

W Spółce od 01 lipca 2017 roku  wdrożono  u z u p e ł n i o n e  cenniki w zakresie I, II i III części.

Cenniki: wyrobów medycznych na zamówienie oraz produktów seryjnych i ich napraw  oraz wypożyczalni są ogólnodostępne w siedzibie Zakładu oraz siedzibach Oddziałów Terenowych.

W spółce od 1 stycznia 2017 roku obowiązują dotychczasowe cenniki w zakresie I, II i III części.
Zmianie uległ cennik w zakresie IV części, tj. „Wypożyczalnia”.
Cenniki wyrobów medycznych na zamówienie, produktów seryjnych, wypożyczalni oraz napraw są ogólnodostępne w siedzibie Zakładu oraz Oddziałów Terenowych.

W spółce od 1 stycznia 2016 roku obowiązują dotychczasowe cenniki.

 

Cenniki wyrobów medycznych na zamówienie, produktów seryjnych, wypożyczalni oraz napraw są ogólnodostępne w siedzibie Zakładu oraz Oddziałów Terenowych.