Inni pracownicy funkcyjni Spółki przyjmują interesantów według potrzeb, najlepiej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.