POLECENIE SŁUŻBOWE NR 3
z dnia 10.12.2018r.

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Panią Teresą Chojnicką (przejście na emeryturę) dnia 18.12.2018 roku

POLECAM

I. Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na 17 grudnia 2018 roku.,

II. Dokonać spisu z natury zapasów materiałowych i towarów w Oddziale Włocławek wg stanu na 17 grudnia 2018 roku

III. Wymienionego wyżej spisu dokona zespół w składzie:

Przewodniczący - Sadłowska Katarzyna
Członek - Lewandowski Henryk
Członek - Budziak Elżbieta

V. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność
za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VIII. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.

Otrzymują:
1. PZ
2. DK
3. DP
4. Członkowie komisji
                                                                                                Prezes Zarządu: Alfons Stasiek