Uchwały Zarządu Spółki

Uchwała nr 1/2016


Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy
z dnia 05 września 2016 r.
w sprawie, przyjęcia zmienionego schematu organizacyjnego Spółki pod nazwą „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy"


Na podstawie § 23 p. 2 AKTU NOTARIALNEGO Spółki
uchwala się, co następuje
§1
Zatwierdzić projekt schematu organizacyjnego spółki „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy" zgodny z załącznikiem nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 października 2016 r.
§3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek
Otrzymują: D, DK, DP